چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 
امروز : 24
ديروز : 21
ماه : 548
 
تاریخ : دوشنبه 15 ارديبهشت 1393     |     کد : 61

برگزاري دومين جلسه كميته طرح تكريم كميسيون تحول اداري دانشگاه در سال 93

برگزاري دومين جلسه كميته طرح تكريم كميسيون تحول اداري دانشگاه در سال 93

دومين جلسه كميته طرح تكريم ارباب رجوع كميسيون تحول اداري دانشگاه در مورخه  14/2/1393 در سالن كنفرانس حوزه  رياست  دانشگاه  برگزار گرديد .در ابتداي اين جلسه صادقي فر  دبير اين كميته به تشريح برنامه هاي پيش بيني شده در سال 93 پرداخت ودر ادامه اعضاء نظرات وپيشنهادات خود را در خصوص اجرايي كردن موارد فوق اعلام نمودندفرمت پيش بيني برنامه هاي اجرايي اين كميته كه در كميسيون تحول اداري  دانشگاه  نيز به تصويب رسيده است بشرح زيل ميباشد

فرمت پيش بيني برنامه هاي يک ساله کميته  تكريم ارباب رجوع سال  1393

رديف

عنوان برنامه

مستندات قانوني برنامه

فوکال پوينت برنامه

زمان بندي به ماه

شاخص ارزيابي برنامه

الزامات اجرايي شدن برنامه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

پیگیری برای برگزاري دوره هاي آموزشي  براي مديران و مسوولين طرح تكريم و  كليه كاركنان دانشگاه

بر اساس بخشنامه طرح تكريم شماره4509/ 26075
و مصوبه نقشه راه 206/93/562

ستاد طرح تکريم ارباب رجوع و ميز خدمت و مركز آموزش ضمن خدمت دانشگاه وگروه حاکميت باليني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد افراد شرکت کننده در کارگاههاي آموزشي و همايشها

 اختصاص کد آموزشي و وجود اساتيد مجرب و تامين اعتبار به مبلغ پانصد ميليون ريال

2

ايجاد حداقل 5 گيشه خدماتي و اجراي طرح صداي مراجعين در راستاي استقرار ميز خدمت

 بر اساس بخشنامه طرح تكريم شماره4509/ 26075
و مصوبه نقشه راه 206/93/562

ستاد طرح تکريم ارباب رجوع و مراكز تابعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد گيشه هاي داير شده در مراکز

 تجهيز گيشه ها با اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال

3

پايش مداوم مراکز سطح دانشگاه در راستاي تکريم ارباب رجوع و حفظ کرامت مردم

بر اساس بخشنامه طرح تكريم شماره4509/ 26075
و مصوبه نقشه راه 206/93/562

ستاد طرح تکريم ارباب رجوع و ميز خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پايش هاي انجام شده در طول سال

وجود کارشناسان و بازرسان زبده و آشنا به امور

4

سنجش ميزان رضايتمندي مردم از نحوه ارائه خدمات در دانشگاه به صورت حضوري و آنلاين

بر اساس بخشنامه طرح تكريم شماره4509/ 26075
و مصوبه نقشه راه 206/93/562

ستاد طرح تکريم ارباب رجوع و رابطين مراکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد رضايتمندي ارباب رجوع و همکاران

وجود صندوق طرح تکريم و کارشناسان افکار سنجي و تامين اعتبار به مبلغ ششصد ميليون ريال

5

ايجاد نظام تشويق و تنبيه مبتني بر عملكرد در محور خدمت رسانی به مردم مطابق مستندات و ساز و کارهاي موجود

بر اساس بخشنامه طرح تكريم شماره4509/ 26075
و مصوبه نقشه راه 206/93/562

ستاد طرح تکريم ارباب رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نفرات تشويق يا تنبيه شده

تخصيص اعتبار به مبلغ پانصد ميليون ريال

6

برگزاري جشنواره تکريم ارباب رجوع و اهداي تنديس به مراكز برتر

بر اساس بخشنامه طرح تكريم شماره4509/ 26075
و مصوبه نقشه راه 206/93/562

ستاد طرح تکريم ارباب رجوع و ميز خدمت و مراكز تابعه  دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد جشنواره هاي برگزار شده در سطح دانشگاه

وجود  اساتيد مجرب جهت داوري و تامين اعتبار به مبلغ پانصد ميليون ريال

7

برگزاري مراسم تجليل از بازنشستگان دانشگاه

بر اساس بخشنامه طرح تكريم شماره4509/ 26075
و مصوبه نقشه راه 206/93/562

ستاد طرح تکريم ارباب رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد افراد تجليل شده در هر دوره

تخصيص اعتبار به مبلغ دو ميليارد ريال

8

ارزيابي ميزان تحقق استانداردهاي اعتبار بخشي حقوق گيرنده خدمت در مراکز آموزشي و درماني

براساس کتاب ارزيابي استانداردهاي اعتبار بخشي حقوق گيرندگان خدمت وزارت وزارت بهداشت

ستاد طرح تکريم ارباب رجوع و رابطين مراکز آموزشي و درماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد واحدهاي بررسي شده

حضور در مراکز و بررسي هاي لازم

9

 اجراي برنامه صيانت از حقوق مردم و تكريم ارباب رجوع

نقشه راه اصلاح نظام هاي اداري موضوع نامه شماره 211016 مورخ 93/01/06

ستاد طرح تکريم ارباب رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد اجراي برنامه

تهيه مصوبه توسط معاونت توسعه مديريت در شهريور ماه

10

همكاري در تدوين نقشه راه در ارتقاي فرهنگ سازماني با معاونت توسعه و اجراي آن

نقشه راه اصلاح نظام هاي اداري موضوع نامه شماره 211016 مورخ 93/01/06

شوراي نظارت و كميته هاي تكريم و سلامت اداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد اجراي برنامه

تدوين دستورالعمل توسط معاونت توسعه و ابلاغ آن توسط استانداري به دانشگاه

11

همكاري در اطلاع رساني در خصوص فرايند ارائه خدمات به مردم

نقشه راه اصلاح نظام هاي اداري موضوع نامه شماره 211016 مورخ 93/01/06

كميته اصلاح فرايندها -كميته دولت الكترونيك- كميته تكريم ارباب رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد اجراي برنامه

همكاري مراكز تابعه

12

رسيدگي به شكايات مردم در بستر سامد

نقشه راه اصلاح نظام هاي اداري موضوع نامه شماره 211016 مورخ 93/01/06

اداره رسيدگي به شكايات - ستاد تكريم ارباب رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميزان رضايت مردم از پاسخگويي دانشگاه

الزام به همكاري واحد هاي تابعه دانشگاه

13

ارتباطات مردم و دولت در بستر سامد

نقشه راه اصلاح نظام هاي اداري موضوع نامه شماره 211016 مورخ 93/01/06

ستاد تكريم ارباب رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميزان رضايت مردم در برقراري ارتباط با دانشگاه

الزام به همكاري واحد هاي تابعه دانشگاه

14

استقرار نظام جامع توسعه وترويج فرهنگ اقامه نماز

نقشه راه اصلاح نظام هاي اداري موضوع نامه شماره 211016 مورخ 93/01/06

نهاد رهبري در دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد گزارشات ارسالي به ستاد اقامه نماز نسبت به تعداد پيش بيني شده

الزام به همكاري واحد هاي تابعه دانشگاه

 


نوشته شده در   دوشنبه 15 ارديبهشت 1393  ساعت  14:00   توسط   صادق صادقی فر   
ویرایش شده در پنجشنبه 25 ارديبهشت 1393 ساعت 09:46 توسط صادق صادقی فر
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :
 
 
 
 
  صفحه اصلی
خوش اخلاقي گناه را محو مي كند چنانچه كه آفتاب  يخ را ذوب مي كند