سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
  تماس با ما


كاربر گرامي

تشريف فرمايي شمارا به سايت واحدطرح تكريم ارباب رجوع وميز خدمت دانشگاه خوش آمد مي گوييم.

چنانچه علاقمنديدبراي دست اندكاران اين سايت،پيام يا پيشنهادي ارسال نماييد لطفا با ما تماس بگيريد .

تلفن تماس:3355939-0411

آدرس:تبريز خيابان گلگشت  - روبروي مركز آموزشي ودرماني امام رضا ستاد مركز ي دانشگاه علوم پزشكي تبريز واحد طرح تكريم ارباب رجوع وميز خدمت دانشگاه

آدرس ايميل:

takrim.abr@gmail.com