سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
 
عنوان مقاله : نویسنده :
نام کنگره یا سمینار : تعداد رکورد :
جهت دانلود فایل مقاله بر روی نام مقاله مورد نظر کلیک کنید.
 
  فوریتهای پزشکیدکتر رسول صادق 
 ریاست مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی  
جلب رضایت ارباب رجوع و حفظ کرامت مردم - اورژانس

 
 آگهی های دستی