سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
 
عنوان مقاله : نویسنده :
نام کنگره یا سمینار : تعداد رکورد :
جهت دانلود فایل مقاله بر روی نام مقاله مورد نظر کلیک کنید.
 
  منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقي  واداري  كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 

 

اين منشور به منظور اشاعه و اعتلاي فرهنگ اسلامي و ارزش‌هاي انساني و سازماني در نظام اداري كشور و نهادينه كردن ابعاد آنها در انديشه و عمل كارمندان دولت تدوين گرديده است. با اطلاع از اينكه كارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم بايد تمام تلاش و همت خود را براي انجام هر چه بهتر وظايف شرعي و قانوني و مسئوليت‌هاي اداري بر مناي باورها و ارزش‌هاي اسلامي و افزايش سطح رضايتمندي مردم به كار گيرند و خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير بدانند :

 

 

 

1-  اصل برابري : همه شهروندان در برابر قانون برابرند و بايد با همه آنان، شرايط مشابه و رفتار يكسان داشت. كارمندان بايد در محدوده وظايف شغلي خود امكان دسترسي برابر به خدمات دولتي را براي همه شهروندان فراهم كرده و با آنان بدون هيچ‌گونه تبعيض رفتار نمايند.

 

 

 

 

 

2-  اصل حاكميت قانون در مناسبت‌هاي اداري: همه امور دولتي مبناي قانوني دارد و تصميمات و اقدامات اداري كارمندان بر اساس اقدام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.

 

 

3-  اصل مردم‌ مداري : هدف نهايي از تشكيل سازمان‌هاي دولتي و استخدام كارمندام، ارائه خدمات بهتر به مردم و شهروندان است. كارمندان بايد در گفتار، كردار و نگرش‌هاي خود « خدمتگزاري به مردم » را متجلي سازند. كارمندان متعهد هستند كه در تصميم‌گيري‌ها، انجام وظايف و رفتارهاي خود، منافع و ترجيحات مردم و شهروندان و مصالح عمومي را در نظر گرفته و امكان دسترسي راحت‌تر و عام‌تر به خدمات دولتي را فراهم نمايند.

 

4-  اصل احترام و اعتماد : كارمندان در تعاملات و رفتارهاي خود با ساير افراد از قبيل مافوق‌ها،‌ زيردستان، همكاران و مراجعان بايد احترام آنان را حفظ نمايند. به انتظارات و احساسات ديگران اهميت قائل شده و بر مبناي اعتماد به طرف مقابل عمل كنند.

 

 

5- اصل پاسخگويي : سازمان‌هاي دولتي براي مردم ايجاد مي‌شوند و بايد در برابر آنان پاسخگو باشند. كارمندان مسئوليت تصميمات و اقدامات خود را بر عهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذيصلاح پاسخگو باشند.

 

6- اصل شفافيت : كارمندان بايد تمام اطلاعات مربوط به امور و فرايندهاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي ( به غير از اموري كه در زمره اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده قرار دارد ) را به طور شفاف در چهارچوب مقررات و ضوابط در اختيار ذينفعان قرار دهند. اين اطلاعات ضمن مشخص كردن فرآيندهاي سازماني مبناي پاسخگويي كارمندان به مردم و مراجع ذيصلاح را فراهم مي‌آورد.

 

 

7- اصل تعهد و وفاداري به سازمان : كارمندان بايد نسبت به دستگاه متبوع خود و اهدف، ‌مأموريت‌ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندي و تمام توان از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليت‌هاي شغلي و سازماني در راستاي تحقق اهداف و مأموريت‌هاي سازمان تلاش نمايند.