سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
  معرفی همکاران


 صادق صادقی فر

مسئول طرح تکریم ارباب رجوع ومیزخدمت

عزت اله سياستي

 معاون طرح تکریم دانشگاه

علی همراهي

کارشناس وبازرس طرح تکریم 

 

آمنه سليمی 

کارشناس وبازرس طرح تکریم

 

 

بهزاد محمد علیزاده

کارشناس وبازرس طرح تکریم