سه شنبه 29 خرداد 1397 -
  تماس با ما


كاربر گرامي

تشريف فرمايي شمارا به سايت واحدطرح تكريم ارباب رجوع وميز خدمت دانشگاه خوش آمد مي گوييم.

چنانچه علاقمنديدبراي دست اندكاران اين سايت،پيام يا پيشنهادي ارسال نماييد لطفا با ما تماس بگيريد .

تلفن تماس:3355939-0411

آدرس:تبريز خيابان گلگشت  - روبروي مركز آموزشي ودرماني امام رضا ستاد مركز ي دانشگاه علوم پزشكي تبريز واحد طرح تكريم ارباب رجوع وميز خدمت دانشگاه

آدرس ايميل:

takrim.abr@gmail.com