سه شنبه 29 خرداد 1397 -
  چک لیست برنامه 50*30 دستگاههای اجرایی

چک لیست برنامه 50*30 دستگاههای اجرایی
چک لیست برنامه 30 در 50.doc

 
 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
 
 اتوماسيون اداري