سه شنبه 19 اسفند 1399 - 24 رجب 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با آشنایی با طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

پیوندها

محتوا/ پیوندها

                           
      پیوندها
دوشنبه 29 مرداد 1397

 
  صفحه اصلی
خوش اخلاقي گناه را محو مي كند چنانچه كه آفتاب  يخ را ذوب مي كند